АРХИВА

Ко је на вези

We have 65 guests onlineИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ

На основу Правилника о стандардима квалитета рада установа („Сл. гласник РсС, број 7/2011 и 68/2012.), Правилника о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС, број 9/2012.) и Правилника о стручно педагошком надзору („Сл. гласник РС, број 34/2012.) тим за спољашње вреновање Министарства просвете науке и технолошког развоја, Школска управа Нови Сад, именован Решењем Министра просвете науке и технолошког развоја, 10. мкаја 2018. године извршио је спољашње вредновање у Основној школи „Петар Петровић Његош“ у Врбасу.

 

Општи квалитет образовне установе оцењује се оценама 1,2,3, и 4, с тим да је оцена 4 највиша оцена.

Оценом 4 оцењује се установа која остварује више од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за вредновање.

Након спроведеног спољашњег вредновања Основна школа „Петар Петровић Његош“ из Врбаса, оцењена је највишом оценом 4.

Основна школа „Петар Петровић Његош“ из Врбаса је укупно остварила 87% свих стандарда.