АРХИВА

Ко је на вези

We have 35 guests onlineЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

(за школску 2018 / 2019. годину)

 

Поштовани родитељи, драги предшколци - будући ђаци прваци, на основу чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017.) и чл. 3. и 9. Одлуке о подручјима основних школа у Општини Врбас (“Сл.лист СО Врбас”, број 3/84.), стручна служба школе ће, почевши од 10. АПРИЛА, 2018. године, вршити испитивање деце за полазак у школу.

Од школске 2010/2011. године, школе треба да омогуће упис и школовање све деце која територијално припадају школи, а која су стасала за полазак у основну школу и коју родитељи или старатељи пријаве за упис, јер сматрају да је избор те школе у најбољем интересу њиховог детета.

За децу рођену у периоду од 1. марта 2011. до 28. фебруара 2012. године , упис у школу је обавезан.

У школу се могу уписати и деца рођена у периоду од 01.03. до 31.08.2012. године, након провере спремности за полазак у школу од стране психолога, за шта је потребно да родитељ поднесе захтев школи. За децу са подручја друге школе, такође је потребно да родитељ поднесе захтев школи.

Захтеви се подносе у школи код педагога (кабинет бр. 6) од 8,00 до 13,00 часова, сваког радног дана, најкасније до 01.4.2018. године.

 

Позив за испитивање, односно проверу спремности за полазак у школу, родитељи ће добити путем васпитача, на основу достављених спискова и захтева родитеља. Потребно је припремити и са собом понети личну карту оба родитеља, Извод из матичне књиге рођених за дете, потврду о обављеном лекарском прегледу детета и Уверење о завршеном припремном предшколском програму, као и позив, односно попуњену изјаву која се налази на полеђини позива.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” У ВРБАСУ, будућим првацима нуди изучавање следећих предмета:

ОБАВЕЗНИ: Српски језик, Енглески језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање;

ИЗБОРНИ: Верска настава, Грађанско васпитање, Лепо писање, Чувари природе и Матерњи језик са елементима националне културе.

Осим наведеног школа Вам нуди и облике образовно - васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети и то: допунска настава; додатни рад; час одељењског старешине; друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности; друштвено - користан рад; посете; сусрети; настава у природи; екскурзије.

Услуге Продуженог боравка у школи, за ученике узраста од првог до четвртог разреда, у коме ученици проводе време под стручним руководством наставника, и то за прву смену од 11,00 до 17,00 часова, а за другу смену од 06,00 до 13,00 часова. Време у боравку испуњава рад (израда домаћих задатака, вежбање обрађених садржаја, повезивање теоријских и практичних знања, вештина и умења, по потреби графомоторичке вежбе...), релаксација, рекреација, креативне игре и дружење. Сваког дана ученици у продуженом боравку имају обезбеђену ужину и ручак.

С поштовањем, срдачно Вас поздрављамо,

Педагог школе,                                                                     Вршилац дужности директора школе,

Зоран Бауцал                                                                                   Биљана Рашковић