АРХИВА

Ко је на вези

We have 962 guests online
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА 

(за школску 2011/2012. годину)


    Поштовани родитељи, драги предшколци - будући ђаци прваци, на основу чл. 98. Закона о основама система образов ања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/2009. од 03.9.2009. године.) и чл. 3. и 9. Одлуке о подручјима основних школа у Општини Врбас (“Сл.лист СО Врбас”, број 3/84.), стручна служба школе ће, почевши од 01. АПРИЛА, 2011. године, вршити испитивање деце за полазак у школу.


     Од школске 2010/2011. године, школе треба да омогуће упис и школовање све деце која територијално припадају ш коли, а која су стасала за полазак у основну школу и коју родитељи или старатељи пријаве за упис, јер сматрају да је избор те школе у најбољем интересу њиховог детета, за шта је потребно да родитељ поднесе захтев школи. За децу рођену 2004. и до краја фебруара 2005. године, упис у школу је обавезан. У школу се могу уписати и деца рођена у периоду од 01.03. до 31.08.2005. године, након провере спремности за полазак у школу од стране психолога, за шта је такође потребно да родитељ поднесе захтев 


Захтеви се подносе у школи код педагога или психолога (кабинет бр. 6) од 8,00 до 18,00 часова сваког радног дана, најкасније до 01.02.2011. године.


     Позив за испитивање, односно проверу спремности за полазак у школу, родитељи ће добити путем васпитача, на основу достављених спискова и захтева родитеља. Потребно је припремити и са собом понети личну карту оба родитеља, Извод из матичне књиге рођених за дете, потврду о обављеном лекарском прегледу детета и Уверење о завршеном припремном предшколском програму, као и позив, односно попуњену изјаву која се налази на полеђини позива.


ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” У ВРБАСУ, будућим првацима нуди изучавање следећих предмета:

ОБАВЕЗНИ: Српски језик, Енглески језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање;

ИЗБОРНИ: Верска настава, Грађанско васпитање, Лепо писање, Чувари природе и Матерњи језик са елементима националне културе (тренутно се изучава Русински и Украјински језик).


     Осим наведеног школа Вам нуди и облике образовно - васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети и то: допунска настава; додатни рад; час одељенског старешине; друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности; друштвено - користан рад; посете; сусрети; настава у природи; екскурзије.


     Услуге Продуженог боравка у школи, за ученике узраста од првог до четвртог разреда, у коме ученици проводе време под стручним руководством наставника, и то за прву смену од 11,00 до 17,00 часова, а за другу смену од 06,00 до 13,00 часова. Време у боравку испуњава рад (израда домаћих задатака, вежбање обрађених садржаја, повезивање теоријских и практичних знања, вештина и умења, по потреби графомоторичке вежбе...), релаксација, рекреација, креативне игре и дружење. Сваког дана ученици у продуженом боравку имају обезбеђену ужину и ручак.


НАПОМЕНА: У овој школи настава у првом разреду се изводи по Пројекту Министарства просвете РС (једина у општини Врбас, као једна од 15 школа на територији 2 округа) - Интердисциплинарни приступ у планирању и реализацији садржаја у првом разреду основне школе.

 


С поштовањем, срдачно Вас поздрављамо,  

 


Психолог школе,                                         Педагог школе,                                Директор школе,
Душица Половина                                      Зоран Бауцал                                    Млађен Котлаја