АРХИВА

Ко је на вези

We have 1001 guests onlineОСИГУРАЊЕ И ДЕЧИЈИ И ХУМАНИТАРНИ ДИНАР

На име осигурања ученика, дечијег и хуманитарног динара, за ову школску годину потребно је извојити 440 динара: 240 динара за осигурање ученика и 200 динара на име дечијег и хуманитарног динара.