АРХИВА

Ко је на вези

We have 41 guests onlineУЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

   У последња два разреда основне школе, организује се Ученички парламент кога чине по два пред ставника сваког одељења VII и VIII разреда у школи. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, а програм рада Парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

 

 

Ученички парламент школске 2017/2018. године чине:

 

VII - 1

ос: Марија Русов

1. Јаћимовић Јана
2. Рудовић Маша

VII - 2

ос: Ева Касаш

1. Ђајић Маријана
2. Мрђеновић Ања

VII - 3

ос: Весна Килибарда

1. Бабић Симона
2. Дедеић Јована

VIII- 1

ос: Татјана Лелић

1. Павловић Анастасија
2. Голубовић Анђела

VIII- 2

ос: Ксенија Шипчић

1. Вучковић Миа
2. Вујовић Тијана

VIII- 3

ос: Миња Чворо 

1. Јован Станишић
2. Димић Сара