АРХИВА

Ко је на вези

We have 54 guests onlineОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Школску 2020/2021. годину, похађа 410 ученика распоређених у 18 одељења. Сви ученици стичу основно образовање и васпитање на српском језику. Настава се изводи у једној смени у петодневној наставној седмици како је то утврђено календаром радних и наставних дана. Настава почиње у 07,30 часова.